Een rashond: ja of nee?

Er rommelt veel in de hondenwereld en dat is niet voor niets. Want er zit helaas veel kaf onder het koren en zoals altijd moeten de goeden dan onder de kwaden lijden.
Maar om nu te zeggen dat alle rashonden ongezond zijn, is weer het andere uiterste want er zijn genoeg fokkers die met ongelooflijk veel zorg, liefde en passie voor het mooie ras er zoveel mogelijk aan doen om zo gezond mogelijke pups te fokken.
Daarentegen zult u zich, als eventueel toekomstig pupeigenaar, ook goed moeten laten informeren en zoveel mogelijk op de hoogte moeten zijn van hetgeen speelt bij een ras alvorens een goede en overtuigende keus te kunnen maken waar u uw toekomstige gezinslid vandaan haalt. Een levenslange garantie krijg je nergens maar het geeft wel een goed gevoel te weten dat men er alles aan gedaan heeft wat in zijn/haar mogelijkheden lag.

Daarom zijn er eigenlijk meer voordelen dan nadelen bij het nemen van een rashond. De achterliggende lijnen zijn allemaal bekend en daardoor is er ook meer bekend over eventuele aandoeningen en/of erfelijke gebreken waardoor er gericht onderzoek naar kan worden c.q. is gedaan. Immers, van een teefje die gedekt is door het vuilnisbakkenreutje van 3 straten verderop zal echt geen enkel ‘gebrek’ bekend zijn, laat staan dat het onderzocht is. En over de afstamming is vaak nog minder bekend dus dan is de vraag hoe hoog gezondheid in uw vaandel staat. Het is dus volledig uit de lucht gegrepen dat ‘vuilnisbakjes’ gezonder zijn want men weet helemaal niets van de afstamming van deze hondjes af. Neemt niet weg dat dit uiteraard ook hele leuke hondjes en maatjes kunnen zijn maar verwacht hiervan niet dat er ook maar iets aan onderzoeken is gedaan om eventuele erfelijke gezondheidsproblemen bij deze pups te vermijden.

Met of zonder stamboom
Hier is vaak heel veel onduidelijkheid over. Een stamboom is geen garantiebewijs en is ook geen gezondheidsverklaring. Het is puur een afstammingsbewijs. Het is dus bekend wat de achterliggende lijnen zijn van een hond waardoor je dus ook in die lijnen kunt (laten) informeren naar eventuele gebreken en/of erfelijke aandoeningen. Mocht er in een bepaalde lijn een afwijking of ziekte voorkomen dan is het dus zaak dat de ouderdieren hier voorafgaand aan de dekking op worden onderzocht en goed overdacht wordt of het een verantwoorde keus is om hiermee te willen/kunnen fokken.
Nu lijkt dat simpel maar je bent als fokker dus ook erg afhankelijk van de open- en eerlijkheid van andere fokkers en eigenaren. Eén ding staat echter wel vast: je komt altijd meer te weten wanneer je de afstamming weet dan wanneer je (bijna) niets weet!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee
Er wordt veel bakerpraat verkocht om u te overtuigen om vooral tot aanschaf van dat lieve pupje over te gaan. Bij mij werkt het eigenlijk precies andersom: ik wil eerst kennismaken met eventuele geïnteresseerden want voor mijn hondjes is zelfs het beste nog niet goed genoeg! Begrijpt u het verschil?
Enkele veel gehoorde ‘verkooppraatjes’ heb ik hieronder eens neergezet, voorzien van uitleg. U zult namelijk niet de eerste zijn die erin trapt want mochten er achteraf problemen ontstaan dan was u in ieder geval wel gewaarschuwd.

Als u een stamboom wilt dan moet u een extra bedrag betalen……..
Wanneer beide ouderdieren over een stamboom beschikken krijgen de pups ook een stamboom en zit dit al bij de aanschafprijs van de pup inbegrepen. Stambomen moeten binnen 10 dagen na de geboorte aangevraagd worden dus wanneer iemand dit zegt als de pups al enkele weken oud zijn dan is de kans groot dat er iets niet klopt.

Als u geen shows loopt, heeft u geen stamboom nodig……..
FABEL!
Een stamboom heeft helemaal niets van doen met het wel of niet deelnemen aan shows. Zie ook het antwoord hierboven.

Vader en moeder hebben wel allebei stambomen maar de pups niet……
Vraag dan de reden waarom er geen stambomen bij deze pups zijn. Vraag de volledige stamboomnamen van zowel de vader als moeder en check dan eens bij de Raad van Beheer of zowel vader als moeder wel over een stamboom beschikken. U zult niet de eerste zijn die in de maling wordt genomen.

De vader en/of moeder is ED en/of HD-vrij. Ik heb foto’s laten maken……
Er is maar één geldig onderzoek dat gebruikt wordt in de fokkerij en dat is een ED en/of HD-onderzoek welke voorgelegd is bij de Raad van Beheer. Een door de Raad van Beheer gecertificeerde dierenarts dient de hond allereerst te checken via de chip of het inderdaad om de juiste hond gaat. In verband met de betrouwbaarheid van de beoordeling worden er zeer hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en de documentatie (identificatie) van deze röntgenfoto’s. Wanneer hier niet aan is voldaan, krijgt de betreffende dierenarts bericht om nieuwe foto’s te maken welke wel voldoen aan de gestelde eisen.
Na de beoordeling door een panel van minimaal 3 deskundigen volgt een uitslag en de eigenaar van de hond ontvangt een certificaat waarop de uitslag wordt vermeld. Daarnaast, en dit is absoluut heel belangrijk, wordt deze uitslag ook binnen ca. 6 weken op de website van de Raad van Beheer vermeld. Hierdoor wordt eventuele fraude zoveel mogelijk tegengegaan. Door dit ook te checken weet u zeker dat dit een geldig onderzoek is van de betreffende hond(en).
Een officieel HD-onderzoek kan pas gebeuren wanneer de hond minimaal 12 maanden oud is. Voor het ED-onderzoek geldt een minimale leeftijd van 18 maanden. Denk eraan dat die minimale leeftijdseisen niet voor niets zijn vastgesteld!

Alleen een foto van een dierenarts is géén geldig document om een hond ED-of HD-vrij te verklaren en helemaal niet wanneer de hond nog veel te jong was om dit te constateren!!!!!

De pups zijn gefokt volgens de regels van de Raad van Beheer en/of de rasvereniging dus zijn hartstikke gezond…….
Dit zegt helemaal niets over de gezondheid van een pup. Het gaat om de combinatie en dan spelen ook nog de achterliggende lijnen een belangrijke rol. De Raad van Beheer heeft minimale eisen waar ALLE rashonden aan moeten voldoen. Een rasvereniging vult dat eventueel aan met op dat ras gerichte gezondheidsonderzoeken. Dit kan dus duidelijk per ras verschillen! Het is dus absoluut van belang te weten welke gezondheidsonderzoeken in ieder geval verplicht zijn bij de keuze van een pup.
Voor de Nederlandse Schapendoes zijn onderstaande onderzoeken verplicht alvorens er met een hond gefokt mag worden.
– éénmalig een DNA-onderzoek op P.R.A. (blindheid) waarbij de uitslag ++ betekent dat de
hond vrij is van P.R.A.
– een ECVO-oogonderzoek door een door de Raad van Beheer bevoegde dierenarts. Dit
onderzoek is maximaal een jaar geldig is en moet geldig zijn op het moment van de
dekking.
Vraag een fokker ALTIJD naar alle officiële papieren van de vereiste onderzoeken van zowel de moeder als de vaderhond.

Een fokker kan geen lid zijn van de Raad van Beheer of de FCI. Dit zijn overkoepelende organisaties van verenigingen dus alleen wanneer men lid is van een rasvereniging is men indirect ook lid van de Raad van Beheer. Fokken volgens de regels van de Raad van Beheer is ook absoluut geen extra meerwaarde. Sterker, het fokreglement van de Raad van Beheer is het minimale waar alle rassen aan moeten voldoen. Een rasvereniging vult dit aan met specifieke op het ras gerichte onderzoek zoals hierboven vermeld.

Een fokker zegt dat hij/zij erkend en/of gecertificeerd is.……
Erkende fokkers bestaan niet. Bij de Raad van Beheer is iedere fokker gelijk en iedereen kan fokker worden, zolang je maar aan de voorwaarden voldoet en betaalt.
Er zijn ook instanties die, tegen betaling van een fokker, een certificering geven aan een fokker. Een wassen neus voor zowel de fokker maar zeker misleidend voor potentiële pupkopers want die zogenaamde certificering heeft dus geen enkele waarde. Of je nu goed of slecht bezig bent: wanneer er betaald is ben je ineens erkend of gecertificeerd. Zo simpel werkt dat dus (niet)!

DNA-profiel
Alle échte rashonden-pups krijgen vanaf nu een DNA-profiel mee. Zo is zeker dat de opgegeven ouders ook echt de ouders zijn en kan ook veel gerichter gewerkt worden aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden. Tegelijk met het chippen van de pups wordt er DNA afgenomen. In een hiervoor specifiek geaccrediteerd laboratorium (ISO/IEC 17025) wordt gekeken of dit DNA matcht met het DNA van de ouders. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de Raad van Beheer.

Nieuw ras?
Een Cockerdoes, een Havadoes maar ook een Bernerdoodle, een Duitse Bernard of een Rotte Herder……… dit zijn maar een paar voorbeelden hoe geprobeerd wordt om  kruisingen aan de man te brengen als zijnde een nieuw ras. Complete waanzin. En nog erger als er ook nog bij verteld wordt dat ze het beste uit beide rassen zo bij elkaar hebben gebracht. Heel knap staaltje werk want waar zijn de slechte eigenschappen ineens gebleven? Trap er niet in, grote kans dat hier maar één ding telt en dat is geld.

Nep-stambomen
Evenals de zogenaamde nieuwe rassen zoals hierboven beschreven zijn er nu ook ‘fokkers’ die stambomen verstrekken welke geen enkele geldigheid kennen. Hier zitten wederom organisaties achter die deze commerciële activiteiten ontplooien ten nadele van de rashond en ten voordele van hun kas. Er is maar één geldige officiële stamboom en dat is de stamboom van de FCI, welke in Nederland wordt uitgegeven door de Raad van Beheer. Hier op de site bij zowel Bobby als Bam Bam ziet u hoe zo’n echte stamboom eruit hoort te zien.

(c) Samsalabim